Szukasz pomocy?

Jeśli masz problem z używaniem substancji psychoaktywnych i chwilami czujesz się całkowicie bezradny, bo już tracisz wiarę w możliwość pomocy sobie samemu, wiedz, że wiele osób, które czuły tak samo, w tej chwili cieszą się całkowitym zdrowiem i trzeźwością trwającą już w niektórych przypadkach wiele lat. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj sie z Nami...

Członek

 

 

Romualda Mikuła

Z wykształcenia pedagog. Początkowo była zatrudniona na stanowisku kierownika świetlicy szkolnej. Od 1999r.
do 2018r pełniła funkcję pedagoga szkolnego. Obecnie na emeryturze. W latach 2004 – 2010 działała w Stowarzyszeniu Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych „Azyl”. Była współzałożycielem Stowarzyszenia i członkiem jego Zarządu w funkcji skarbnika.
W 2002r. podjęła współpracę z PTZN o/Turek jednocześnie zostając członkiem tej organizacji. Członkiem Zarządu jest od 2009r. Za wkład pracy na rzecz środowiska lokalnego w 2003r. Burmistrz Miasta Turku nadał jej odznakę honorową Zasłużony dla Miasta Turku.
 


  Zobacz zdjęcia