Szukasz pomocy?

Jeśli masz problem z używaniem substancji psychoaktywnych i chwilami czujesz się całkowicie bezradny, bo już tracisz wiarę w możliwość pomocy sobie samemu, wiedz, że wiele osób, które czuły tak samo, w tej chwili cieszą się całkowitym zdrowiem i trzeźwością trwającą już w niektórych przypadkach wiele lat. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj sie z Nami...

Sekretarz

 

 

Elżbieta Piąstka

Elżbieta Piąstka od 2000 roku wraz z obecnym przewodniczącym pracowała nad powstaniem oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Turku a od maja 2007r. Jest członkiem Zarządu PTZN o/Turek pełniąc w nim funkcję Sekretarza. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w ramach działań PTZN oddział w Turku, prowadzi szkolenia, prelekcje, zajęcia warsztatowe w zakresie uzależnień.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

W obszarze zainteresowań zawodowych znajduje się przeciwdziałanie przemocy. Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA . Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Współpracuje z innymi Stowarzyszeniami, które w swojej działalności maja profilaktykę uzależnień. Przewodniczaca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Turek.


Prywatnie – mama trzech fajnych chłopaków


  Zobacz zdjęcia