Szukasz pomocy?

Jeśli masz problem z używaniem substancji psychoaktywnych i chwilami czujesz się całkowicie bezradny, bo już tracisz wiarę w możliwość pomocy sobie samemu, wiedz, że wiele osób, które czuły tak samo, w tej chwili cieszą się całkowitym zdrowiem i trzeźwością trwającą już w niektórych przypadkach wiele lat. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj sie z Nami...

Spotkanie szkoleniowe

 

 

W dniu dzisiejszym w trakcie spotkania Zespołu ds. Profilaktyki grono pedagogów i psychologów pracujących w placówkach oświatowych w mieście i okolicznych gminach miało okazję uczestniczyć
w szkoleniu pn: „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i sposób postępowania w nagłych sytuacjach  związanych z nieletnimi”. Prowadzącym był Dariusz Jasiakiewicz certyfikowany szkoleniowiec
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, wieloletni specjalista ds. nieletnich i patologii.

Tematyka spotkania:

  • Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  • Podejmowanie współpracy nauczycieli z Sądem, Policją i rodzicami.

 

Było to kolejne owocne spotkanie Zespołu ds. Profilaktyki. Zespół powstał jako platforma współpracy międzyinstytucjonalnej. Celem pracy zespołu jest wymiana wiedzy i doświadczeń psychologów, pedagogów w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych w szkołach  na terenie powiatu tureckiego oraz praca nad skutecznymi strategiami zapobiegania uzależnieniom i innym zachowaniom problemowym.