Szukasz pomocy?

Jeśli masz problem z używaniem substancji psychoaktywnych i chwilami czujesz się całkowicie bezradny, bo już tracisz wiarę w możliwość pomocy sobie samemu, wiedz, że wiele osób, które czuły tak samo, w tej chwili cieszą się całkowitym zdrowiem i trzeźwością trwającą już w niektórych przypadkach wiele lat. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj sie z Nami...

Międzynarodowy projekt dotyczący "dopalaczy”

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Projekt ten jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

14 lipca rozpoczęły się badania on-line wśród użytkowników „dopalaczy” mające na celu pozyskanie wiedzy na temat ich postrzegania i używania.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie badania wśród osób używających substancji psychoaktywnych. Jeżeli
to możliwe, prosimy również o umieszczenie informacji i linku do badania
na Państwa stronie internetowej.

Ankieta do samodzielnego wypełnienia znajduję się na stronie
http://www.i-trend.eu/survey.htm i jest przeznaczona dla osób, które chociaż raz użyły któregoś z „dopalaczy”. Jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut i jest całkowicie anonimowe.

Zachęcamy do jak najszerszego rozpowszechnienia informacji o badaniu wśród osób, które zażywały „dopalaczy” i mogą swoimi odpowiedziami wzbogacić naszą wiedzę o tych środkach.  Będzie ona przede wszystkim użyteczna dla osób i instytucji działających  w obszarze zdrowia publicznego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Arturem Malczewskim (artur.malczewski@kbpn.gov.pl) lub kierownikiem zespołu badawczego prof. dr. hab. Piotrem Sałustowiczem (piotr.salustowicz@swps.edu.pl).

Wyniki badania zostaną opracowane na początku przyszłego roku.

Źródło: www.kbpn.gov.pl