Szukasz pomocy?

Jeśli masz problem z używaniem substancji psychoaktywnych i chwilami czujesz się całkowicie bezradny, bo już tracisz wiarę w możliwość pomocy sobie samemu, wiedz, że wiele osób, które czuły tak samo, w tej chwili cieszą się całkowitym zdrowiem i trzeźwością trwającą już w niektórych przypadkach wiele lat. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj sie z Nami...

26 czerwca 2014 r. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca 2014 r. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

Używanie narkotyków, innych niż przetwory konopi,  w populacji dorosłych Polaków nie jest problemem szeroko rozpowszechnionym. Do użycia jakiegokolwiek narkotyku przyznało się 13,7 % badanych osób. Poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego pozostaje natomiast rozpowszechnienie używania marihuany i innych przetworów konopi indyjskich, zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży. Przynajmniej raz w życiu sięgnęło po nie 12,2 % populacji ogólnej i 24,3 % młodzieży w wieku 15-16 lat. Badania wskazują natomiast na spadek odsetka młodzieży, która kiedykolwiek używała środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” z 11,4 % w 2010 r. do 5,2 % w 2013 r. 

Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, jednak najbardziej dramatyczne szkody są konsekwencją częstego ich używania oraz w  drodze iniekcji. Szacuje się, że w Polsce populacja osób używających narkotyków w sposób problemowy wynosi pomiędzy 56 tys. a 103 tys. osób. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń. Według ostatnich badań odnotowano1027przypadków zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (2013 r.), 285 osób zmarło z powodu używania narkotyków (2011r.), natomiast  44 osoby uległy zakażeniu HIV w efekcie używania narkotyków drogą iniekcji (2013r.). Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie - zaburza relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu.

Hasło międzynarodowych obchodów ogłoszone przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) niesie PRZESŁANIE NADZIEI:

ZABURZENIOM ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM NARKOTYKÓW MOŻNA ZAPOBIEGAĆ, MOŻNA JE TEŻ LECZYĆ.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w imieniu Ministra Zdrowia,  prowadzi działalność zapobiegawczą w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnia na poziomie ogólnopolskim programy o potwierdzonej skuteczności – programy wczesnej interwencji, programy profilaktyczne i terapeutyczne, takie jak „Fred goes net” i „Candis”;  wspiera ponadto działania organizacji pozarządowych kierowane do grup zagrożonych narkomanią i ich rodzin, osób używających narkotyków w sposób szkodliwy i osób uzależnionych. W 2014 roku Krajowe Biuro wspiera łącznie około 250  programów na terenie całego kraju. W roku ubiegłym w programach profilaktycznych, redukcji szkód  oraz reintegracji społecznej wzięło udział prawie 350 000 osób. Corocznie prowadzone są także ogólnopolskie kampanie społeczne, podnoszące świadomość społeczną na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych. Tegoroczna kampania informuje o ryzyku używania leków w celach pozamedycznych. Anonimową, bezpłatną pomoc specjalistów można uzyskać w  antynarkotykowej poradni internetowej działającej pod adresem www.narkomania.org.pl oraz Ogólnopolskim Telefonie Zaufania 801 199 990.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej jak zapobiegać, zapoznaj się z naszymi publikacjami:

  • Poradnik dla rodziców: "O lekach, marihuanie, dopalaczach - bez histerii",
  • Poradnik dla rodziców: "Bliżej siebie, dalej od narkotyków",
  • Poradnik dla nauczycieli: "Szkoła i rodzice wobez zagrożeń substancjami psychoaktywnymi",
  • Ulotka: "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"

 

 

Źródło: www.kbpn.gov.pl